• By wiww
  • 29 października 2022

Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Jak zostać zarządcą nieruchomości? 150 150 wiww

Zarządzanie nieruchomością może stanowić bardzo ciekawe, a zarazem bardzo intratne zajęcie nie wymagające żadnych konkretnych, formalnych uprawnień do wykonywania zawodu. Taka możliwość jest obecnie proponowana bardzo szerokiemu gronu osób z uwagi na zatwierdzoną w 2013 roku ustawę deregulacyjną. To właśnie ona otworzyła drzwi zupełnie nowej grupie osób jednocześnie zwiększając poziom konkurencji na rynku nieruchomości.

Czy konkretnie zajmuje się zarządca nieruchomości?

Do najważniejszych obowiązków zarządcy należy przede wszystkim podejmowanie strategicznych decyzji dla danego lub danych obiektów, którymi zarządza. To właśnie on dokonuje analizy rynku, zatwierdza wysokość stawek czynszowych, planów marketingowych, które mają na celu przyciągnięcie większej ilości najemców, a także zajmuje się wszelkimi propozycjami mającymi na celu zwiększenie opłacalności projektu i poszukuje bardziej dochodowych rozwiązań. Ponadto zarządca zajmuje się również szeroko rozumianym stanem technicznym budynku, a więc prowadzi nadzór nad administrowaniem, sporządza protokoły przeglądów technicznych, przygotowuje różnego rodzaju raporty, a także określa wysokość wydatków na potrzebne remonty, aby utrzymać obiekt w należytym stanie. Czasami zadaniem zarządcy jest także administrowanie nieruchomościami co w praktyce oznacza, że nadzoruje on wpłaty czynszowe, utrzymuje obiekty w należytym stanie, a także reprezentuje właściciela lub wspólnotę podczas różnego rodzaju spotkań. Ponadto zarządca zwołuje również wszelkiego rodzaju zebrania mieszkańców, przygotowuje uchwały, zawiera umowy na media czy ochronę.

Wymagane kwalifikacje na stanowisko zarządcy

Przyszły zarządca nieruchomości nie musi posiadać wykształcenia wyższego, legitymować się licencją zawodową czy wykazywać się niekaralnością. Ustawa o „uwalnianiu zawodów” wskazuje jedynie, iż taka osoba musi okazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wyrządzone szkody w związku z pośrednictwem nieruchomościami. Wszelkie inne kwestie są standardowo regulowane w umowie cywilno-prawnej, jaka zawierana jest pomiędzy zarządcą, a klientem. Ponadto istnieje możliwość uzyskania dodatkowych licencji oraz odbycia szkoleń organizowanych przez PFRN lub PPRN. Nie są to szkolenia obowiązkowe, jednak dają klientowi poczucie znacznie wyższego zaufania oraz bezpieczeństwa, że osoba która sprawuje pieczę nad jego nieruchomościami posiada szczegółową wiedzę w tym temacie. Zazwyczaj jest to szczególne udogodnienie jeśli chodzi o zarządzanie nieruchomości w Warszawie – klienci przychylniej zwracają się do kandydatów, którzy mogą okazać się taką licencją.

Leave a Reply