• By wiww
  • 28 października 2022

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Na czym polega ekspertyza budowlana? 150 150 wiww

Podczas różnego rodzaju prac budowlanych możemy spotkać się z terminem ekspertyza budowlana, zwłaszcza w kontekście uzyskiwania pozwoleń budowlanych, planowania przebudowy istniejących budynków, a także podczas kompletowania dokumentacji podwykonawczej. Czym jest ekspertyza budowlana i na czym polega?

Ekspertyza budowlana – na czym polega?

Ekspertyza budowlana, nazywana też inwentaryzacją zabudowy, jest to pewnego rodzaju dokumentacja, w której znajdziemy opracowanie zawierające ustalenia, które dotyczą konkretnego obiektu budowlanego i jego stanu technicznego. Ekspertyza budowla to dość obszerny dokument, ponieważ musi zawierać ocenę stanu danego obiektu, dokonaną na podstawie obliczeń oraz badań wszelkich ścian, stropów, fundamentów, elewacji, dachu i wszystkich pozostałych elementów konstrukcyjnych. Przed wykonaniem ekspertyzy, specjalista musi dokonać oględzin budynku, a następnie zaplanować wszelkie konieczne badania oraz pomiary wynikające z oględzin.

Po co wykonywana jest ekspertyza budowlana?

Na podstawie ekspertyzy budowlanej można zweryfikować czy roboty budowlane zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem budowlanym, czy wszystkie rozwiązania konstrukcyjno-budowlane są prawidłowe, a także czy prace izolacyjne oraz wykończeniowe są zgodne z założeniami projektu i prawem budowlanym. Można też ocenić ich stan ogólny, co jest szczególnie ważne, w przypadku ekspertyzy przed zakupem domu. Inwentaryzacja zabudowy potrzebna jest zarówno do odbioru nowo powstałego budynku, jak i do oceny stany budynku już istniejącego. Na jej podstawie możliwe jest postawienie odpowiednich wniosków i wystosowanie zaleceń wynikających ze stanu faktycznego budynku, a także wskazanie ewentualnych działań, jakie należałoby podjąć w przyszłości, w celu uniknięcia lub usunięcia powstałych usterek. Ekspertyza budowlana może być przydatna podczas kupowania nowego domu, dzięki niej możemy realnie ocenić stan domu i poznać ewentualne usterki, które na pierwszy rzut okna będą niedostrzegalne. Ponadto, ekspertyza budowlana wymagana jest na przykład podczas modernizacji lub zmiany użytkowania budynków.

Leave a Reply