• By wiww
  • 28 października 2022

Lokal usługowy w domu jednorodzinnym

Lokal usługowy w domu jednorodzinnym

Lokal usługowy w domu jednorodzinnym 150 150 wiww

Prowadzenie biznesu w zamieszkałym domu jest możliwe pod warunkiem, że lokal usługowy spełnia określone warunki zabudowy. Kwestie te regulują przepisy prawa, które nie są do końca jednoznaczne dla inwestorów, co może sprawić problemy z ich interpretacją. Przede wszystkim przed założeniem takiej działalności trzeba sprawdzić, czy budynek mieszkalny może zostać zaadaptowany na lokal usługowy.

Kwestie formalne

Według przepisów prawa domem jednorodzinnym nazywany jest budynek służący do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jego konstrukcja może być w formie budynku wolnostojącego, zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, gdzie każda rodzina ma wydzieloną określoną część mieszkalną, którą może w dowolny sposób dysponować. Przepisy prawa w budownictwie umożliwiają wydzielenie lokalu usługowego w domu pod warunkiem, że nie przekracza on 30% zajmowanej powierzchni mieszkalnej. Można więc zaadaptować powierzchnię na świadczenie usług zarówno w domu wolnostojącym, jak i w zabudowie wielorodzinnej. Należy jednak pamiętać, że nie każdy rodzaj działalności można wykonywać w lokalu wydzielonym z budynku mieszkalnego.

Rodzaj dozwolonych usług

Inwestorzy, którzy planują prowadzenie działalności z domu jednorodzinnego, często mają wątpliwości, świadczenie jakich usług jest dozwolone. Tak naprawdę przepisy prawa nie regulują jasno tej kwestii, wiele jednak zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Może to być wskazówka, jakie usługi są wyłączone z możliwości wykonywania ze względu na przepisy budowlane. O ile w planach zagospodarowania nie ma o tym wzmianki, inwestor sam może decydować o profilu prowadzonej działalności.

prawo w budownictwie

Lokal usługowy a sąsiedztwo

Nawet jeżeli w planach zagospodarowania przestrzennego nie ma informacji o wyłączeniu niektórych kategorii usług świadczonych z domu jednorodzinnego, należy mieć na uwadze sąsiadów. Prowadzenie działalności, która może być uciążliwa dla pozostałych mieszkańców oraz naruszać ich spokój, może być regulowana odrębnymi przepisami prawa o naruszaniu spokoju miru domowego. Nie można więc świadczyć usług, które wiążą się z uciążliwym wykonywaniem prac w głośnych warunkach czy emitujących zanieczyszczenia uniemożliwiające swobodne korzystanie z działki, czy domu. Nie ma możliwości świadczenia usług przekraczających dopuszczalne normy hałasu i trwale zakłócających spokój sąsiadów. Sąsiedzi mogą oprotestować planowaną działalność, jednak argumenty muszą wynikać z przepisów prawa, aby uniemożliwić zagospodarowanie lokalu usługowego w zabudowie mieszkalnej.

Leave a Reply