• By wiww
  • 28 października 2022

Inwestycje budowlane, a kontrola wykonawcy

Inwestycje budowlane, a kontrola wykonawcy

Inwestycje budowlane, a kontrola wykonawcy 150 150 wiww

Nasza polska gospodarka w ciągu najbliższych lat napędzana będzie przede wszystkim przez budownictwo. Dzieje się tak z powodu licznych inwestycji jakie mają już miejsce i tych, które są zaplanowane na najbliższy czas. A jest ich sporo przede wszystkim dzięki EURO 2012. Na wszelkie drogi, lotniska, hotele itd – wyznaczono odpowiedni termin wykonania, który musi zostać dotrzymany. Dlatego też tak ważna jest możliwość odpowiedniej kontroli wykonawcy.

Wszelkie inwestycje budowlane powinny zostać wykonane nie tylko na czas, ale też w sposób solidny i dokładny. Nie raz zdarza się, że pod wpływem presji terminu wykonawca przyspieszy prace, co jednak może się negatywnie odbić na jakości usług. W tym miejscu z pomocą przychodzi możliwość zastrzeżenia sobie przez inwestora prawa, dzięki któremu będzie on mógł wydawać polecenia mające na celu przyspieszenie prac i zniwelowanie ewentualnych opóźnień.

Niestety wykonawcy niezbyt chętnie zgadzają się na tego typu rozwiązanie, gdyż jest to poważne ingerowanie w ich prace, lecz mimo to jest to często stosowane rozwiązanie. Przykładowo, jeśli inwestor stwierdzi, że prace idą zbyt wolno, może zlecić wykonawcy zatrudnienie dodatkowych pracowników. Dlatego też, jeśli zależy nam na takiej możliwości, musi być to jasno uwzględnione w umowie.

Może się jednak również taka sytuacja, że inwestycje planowane, które nawet nie zostały jeszcze rozpoczęte z powodu opóźnień, które są tak wielkie, iż praktycznie nie ma szansy na dotrzymanie terminu. Wtedy inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy właśnie z powodu opóźnień w realizacji. Nie musi on również wyznaczać dodatkowego terminu na usunięcie skutków opóźnienia.

Jak widać nie zawsze inwestycja musi być skazana na niepowodzenie z powodu błędnego wyboru firmy wykonawczej. Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem prac warto dowiedzieć się w jaki sposób możemy stale czuwać nad przebiegiem danej inwestycji, tak, aby została ona przeprowadzona fachowo od początku do końca według naszych planów.

Leave a Reply