• By wiww
  • 29 października 2022

W jakich obiektach wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

opracowanie instrukcji

W jakich obiektach wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

W jakich obiektach wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? 720 720 wiww

Konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ściśle uzależniona od rozporządzenia ustalonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej w 7 czerwca 2010 roku. Sporządzenie wymaganego dokumentu okazuje się niezbędne dla spełniających określone funkcje: budynków i obiektów budowlanych innego typu, a także terenów oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest przede wszystkim w przypadku obiektów użyteczności publicznej, które zaliczone zostały do pierwszej, drugiej lub trzeciej kategorii zagrożenia ludzi ZL. Dotyczy to zwłaszcza różnego rodzaju budynków administracyjno-biurowych, urzędów czy szpitali, a także szkół, przedszkoli oraz uczelni. Pod uwagę brane są również obiekty o charakterze ściśle usługowym i komercyjnym, na przykład teatry, kina czy super i hipermarkety. Opracowaniem dokumentu muszą zająć się także właściciele obiektów zamieszkania zbiorowego, zaliczanych urzędowo do piątej kategorii zagrożenia ludzi ZL. Dotyczy to na przykład hoteli, moteli oraz pensjonatów, a także akademików czy internatów.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiektach PM oraz IN

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być sporządzona także w przypadku obiektów produkcyjnych i magazynowych (PM). W większości są to bardzo duże budynki, na przykład hale produkcyjne, magazyny czy hurtownie. O bezpieczeństwo przeciwpożarowe muszą zadbać także właściciele obiektów inwentarskich (IN), czyli chociażby kurników i chlewni. W każdym przypadku opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zająć powinna się profesjonalna firma, która posiada odpowiednie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji dla każdego typu obiektów.

bezpieczeństwo pożarowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest nie tylko w obiektach o określonej funkcjonalności. Pod uwagę brane są także wymiary budynku. Zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest niezbędne w sytuacji, gdy kubatura brutto obiektu lub jego odrębnej strefy pożarowej wynosi więcej niż 1000 m3. Nie dotyczy to jednak budynków inwentarskich, w przypadku których kubatura brutto musi przekroczyć 1500 m3. Opracowanie stosowanego dokumentu wymagane jest również w przypadku stref pożarowych w obiektach innych, niż standardowe budynki. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego niezbędne jest w przypadku powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m2.

Leave a Reply