• By wiww
  • 29 października 2022

Na czym polega dystrybucja gorącego powietrza w domu i czy jest to opłacalne?

Działanie systemu DGP

Na czym polega dystrybucja gorącego powietrza w domu i czy jest to opłacalne?

Na czym polega dystrybucja gorącego powietrza w domu i czy jest to opłacalne? 1000 1000 wiww

Kominki pełnią obecnie nie tylko funkcje estetyczne. Wykorzystywane są również jako solidne, wspomagające źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych. Większość opracowywanych współcześnie projektów tego rodzaju domów przewiduje konstrukcję kominkową jako standardowy element wyposażenia. Inwestor ma do wyboru rozwiązanie tradycyjne, bądź tez bardziej nowoczesny i opłacalny układ ogrzewania w oparciu o technologię DGP, czyli system dystrybucji gorącego powietrza.

Działanie systemu DGP

Schemat działania systemu dystrybucji gorącego powietrza nie jest skomplikowany i opiera się głównie na jego specyficznej konstrukcji. Wkład kominkowy ulega naturalnemu rozgrzaniu przez ogień, a następnie oddaje na zewnątrz skumulowane w jego pobliżu ciepło. Powietrze ogrzewane jest dodatkowo rurami spalinowymi, które odprowadzają wszystkie powstałe produkty spalania. Ulega rozprowadzaniu do określonych pomieszczeń wewnątrz, za pośrednictwem przewodów systemu. Powietrze przeznaczone do ogrzania musi uprzednio napłynąć przez odpowiedni kanał nawiewny, zwykle umieszczany bezpośrednio pod paleniskiem. Następnie przepływa między wkładem kominkowym lub obudową, bądź też kratkami znajdującymi się w okapie kominka.

dystrybucja gorącego powietrza

Grawitacyjny system dystrybucji gorącego powietrza

Jednym z typów systemu DGP jest układ grawitacyjny, stosowany do ogrzewania jedynie salonu z kominkiem oraz pomieszczeń przyległych. W systemie tym stosowane są krótkie, dobrze izolowane przewody z niskimi oparami przepływu oraz wysoką maksymalną temperaturą pracy. Układ grawitacyjny jest stosunkowo tani w eksploatacji i budowie, a przy tym niezawodny i całkowicie niezależny. Nie umożliwia jednak ogrzewania powierzchni większych, niż 3 – 4 pomieszczenia. Grawitacyjna dystrybucja gorącego powietrza charakteryzuje się ponadto wysoką temperaturą nawiewu, która wynika z niedużej odległości od paleniska oraz niskiej prędkości przepływu powietrza. Układ tego typu wymaga zastosowania odpowiedniej filtracji, ponieważ w przeciwnym wypadku zwiększa się ryzyko przypalania kurzu. Cierpią na tym zwłaszcza alergicy, dlatego system grawitacyjny DGP stosowany jest obecnie mniej powszechnie.

Wymuszona dystrybucja gorącego powietrza

Większe możliwości oferuje wymuszony system DGP. Dzięki obecności wentylatorów turbinowych, daje możliwość zwiększenia zasięgu całej instalacji. Usprawnia również efektywność oraz wydajność ogrzewania. Powietrzem przeznaczonym do spalania można sterować, jeżeli w systemie dodatkowo zamontowany zostanie termostat. Wentylator zwykle umieszczany jest na poddaszu, strychu lub w okapie komina na wylocie. Powietrze zasysane jest przez rurę zbiorczą, a następnie kierowane do wybranych pomieszczeń za pośrednictwem rozdzielacza. Wymuszona dystrybucja gorącego powietrza jest systemem droższym w eksploatacji oraz budowie, a przy tym bardziej skomplikowanym. Takie rozwiązanie okazuje się jednak wyjątkowo opłacalne, ze względu na oszczędności wynikające bezpośrednio z zastosowania systemu. Wygoda i komfort rekompensują wszystkie ponoszone koszty.

Leave a Reply